آیا معاشرت های مشروع ذهنی هم وجود دارد ؟!

9

سوال۳۳۴۰:
حضرتعالی به معاشرت های نامشروع ذهنی اشاره کردید .
آیا معاشرت های مشروع ذهنی هم وجود دارد ؟!
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3340
🌷🔆معاشرت و ارتباط و اُنس، محدود به معاشرت و ارتباط و اُنس جنسی نبوده بلکه دامنه بسیار گسترده ای دارد،
در معاشرت و روابط جنسی حلال میان زن و شوهر اگر ارتباط ذهنی و روحی صورت نپذیرد ارتباط میان آنها ناقص و کال و کم کیف و ثمر خواهد بود!
🌷🔆معاشرت و روابط و ارتباطات غیر جنسی چه بصری و سمعی و شمّی و ذوقی و لمسی و عقلی و روحی و شعری و فکری و مکارمی و عواطفی و حبی و نوری و زمانی و فرا زمانی و … هر کدام با زایش و ظهور و بروز و مطالع و موالید خاص خود را خواهد داشت!
🌷🔆این نوع ارتباطات، جنس و نوع و صنف نمیشناسد به هیچ مرز و جغرافیایی محدود نمیگردد! البته این نوع ارتباطات نیز به زشت و زیبا تقسیم میشود و نوع زیبایش تنها با فراغت و فراقت جان آدمی از حب و اسارت دنیا آغاز و با زلال و سلامت بندگی به اوج میرسد! این ارتباط شامل انسان با انسان و با تک تک موجودات با هر نوع و صنف، با طبیعت از زمین تا کهکشانها و آسمانها و ملکوت و فراتر را شامل میشود… تا اینکه به فرا ارتباطی و فرا اُنسی میرسد!
علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.