آیا معرفت کامل ما به معمای اکبر خلقت، همان خود انسان هست یا انسان تنها جزء و بخشی از آن است ؟

21

سوال3376:
سلام و احترام
سوال ‌، آیا معرفت کامل ما به معمای اکبر خلقت، همان خود انسان هست یا انسان تنها جزء و بخشی از آن است ؟
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3376
🌷🔆انسان با تفسیر و تاویل خویش به حل معمای اکبر جهان هستی خواهد رسید، در واقع انسان همچون نقشه ای است که با طی آن به حل معما دست خواهد یافت! معمای اکبر میتواند دارای وجوهات مختلف باشد، از حل جزئی معما تا حل کلی آن، از حل مصداقی تا حل متنی آن، از حل سایه ای تا حل نوری آن، عین فرو رفت در بحر جواب معمای هستی است که غواصی در آن آغاز آغازهاست!
☘️🔅البته هدف، تنها منحصر به معمای واحد نیست بلکه این در محدوده توان و ظرفیت انسان طرح شده و با حل این معما به مرحله بالاتر صعود خواهد نمود.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.