آیا مقدار زمان عزاداریها صرفا یک امر عرفی میباشد با توجه به اینکه بعید میدانم روایتی برای تعیین روزهای عزاداری داشته باشیم؟

40

سوال۳۰۰۱:
آیا مقدار زمان عزاداریها صرفا یک امر عرفی میباشد با توجه ب اینکه بعید میدانم روایتی برای تعیین روزهای عزاداری داشته باشیم؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3001
🌹علیکم السلام
🌼🌿با عنایت به اینکه میزان آه و ناله بیمار و ضجه مجروح و شیون داغدیده، نه از روی اجرای مراسم بلکه بروز ناخواسته رنج باطنی اوست، عظیم ترین رنج و مصیبت عالم بر خلق عالم از ناحیه مظلومیت اهل بیت علیهم السلام وارد شده، زخمی که روح و جان آدمی را خراش داده!
🌼🌿عزاداری، نمایش دل آتش گرفته معزّا و هشدار و اعلان زخمی است که دل عالم هستی را مجروح ساخته و التیام نیافته، عزاداری اعلان قباحت ظالم و رسوائی او و زدودن آسودگی خاطر ظالمان و تابعانشان بعد از جنایت شان است.
🌼🌿عزاداری گرفتن نفس ظالمان و نوعی ممانعت از تکرار ظلم مشابه است.
🌼🌿عزاداری نشان غربت اهل بیت و علنی منتظران قائم آل محمد صلوات الله علیه میباشد.
و …
🌼🌿عزاداری نمک زندگی و نفوس و حیات ماست، هر گونه افراط مذموم و هرگونه کوتاهی در آن ناسپاسی آشکار است.
عزاداری ها در حد مطلوب و مقبول و با قواعد اهل بیت علیهم السلام پیوسته ممدوح بوده مانع هیچ عمل واجب و مستحب و شادی افراد نیست!
🌼🌿عزاداران اهل بیت علیهم السلام شادترین افراد و دورترین شان از هر گونه افسردگی روحی میباشند.
🌼🌿عزاداری زیباترین یادکرد ما از اهل بیت علیهم السلام و ابراز مودت و محبت ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.