آیا مومنان هم دچار بیماری زن پرستی میشوند. از علامت های بارز زن پرستی چند نمونه بفرمائید و عواقب زن پرستی؟ سوال دیگر توهین به مومن و بردن ابروی مومن و سخن چینی در پشت برادر مومن چه پیشامد هایی دارد ؟

38

سوال2902 :
آیا مومنان هم دچار بیماری زن پرستی میشوند. از علامت های بارز زن پرستی چند نمونه بفرمائید و عواقب زن پرستی؟ البته با توجه به احادیث وارده در مورد خدمت به همسر. نیز توضیح بفرمائید تا حد و مرز مشخص شود🌸
قسمت دوم سوال ؛
آیا مسایل و جلسه ای که بین چند مومن برگزار میشه؟و طرف حرفهایی که بین این چند مومن صحبت شده را حق دارد در خانه بازگو کند به زن خود یا امانت هست نمی تواند بازگو کند🌷
قسمت سوم سوال؛
توهین به مومن و بردن ابروی مومن و سخن چینی در پشت برادر مومن چه پیشامد هایی دارد ؟ لطفا جداگانه و کامل توضیح بفرمائید 🌸
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2902
🌹علیکم السلام
🌼🌿مومن اگر مبتلا به زن پرستی شود از خلعت ایمان خلع و به لباس کفر ملبس میشود؛ یعنی دیگر مومن نخواهد بود.
🌼🌿زن پرستی زمانی معنا مییابد که مرد زن را به جای اله خود بگیرد و یا در طاعت زن به معصیت خدا مبتلا و یا در کسب خشنودی زن خشم خدا را موجب شود و یا در برابر خواست های نامشروع زن تسلیم و نسبت به مسائل عفتی او بی تفاوت شود.
🌼🌿محبت و احترام شرعی و اخلاق حسنه مرد در رابطه با زن از مصادیق زیبای قوامیت مرد محسوب میشود، ادای حق و حقوق زن به تمام و کمال، و تلاش در جهت تامین راحتی و آسایش زن و گرامی داشتن او از جمله وظایف یک انسان مومن با تقوا میباشد.
🌼🌿زمانی تکریم مضاعف زن نامطلوب میباشد که مانع ومزاحم واجبات و مهمات و مستحبات موکد زندگانی شود. و یا زن را به گستاخی و به سستی در انجام وظایف اساسی سوق داده و باعث کبر و غرور او گردد.
🌼🌿امانت داردی زن و مرد نمیشناسد در هر شرایط بایستی رعایت شود.
🌼🌿زشتی توهین به مومن و ریختن آبروی او و … چنان عیان است که بی نیاز از هر شرح و بیان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.