آیا می توان گفت به دلیل غصب خلافت حضرت امیر المومنین (ع) و از طرفی مشروط بودن اکمال دین بر قبول امامت حضرت امیر، هنوز آخرین دین الهی در قلوب مومنان به کمال نهایی خود نرسیده است ؟

37

سوال3045 :
سلام علیکم
آیا می توان گفت به دلیل غصب خلافت حضرت امیر المومنین (ع) و از طرفی مشروط بودن اکمال دین بر قبول امامت حضرت امیر، هنوز آخرین دین الهی در قلوب مومنان به کمال نهایی خود نرسیده است ؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3045
🌹علیکم السلام
🌼🌿اکمال دین هیچ ارتباطی با پذیریش افراد ندارد، کمال نورانیت دین با طلوع آفتاب ولایت با ارتداد امت و رویگردانی آنها از خورشید ولایت صدمه و زیان نمی بیند. نابینایی کوران، از نورانیت آفتاب نمی کاهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.