آیا می شود این نتیجه رو گرفت که عرفایی که وحدت وجود رو قبول دارند و آن را با دلایل خودشان منطقی میپندارند ، بیشتر در معرض خطا در وادی عرفان هستند یا ربطی نداره و هرکدام ، مقوله ی جدا از هم میباشد؟

38

سوال2753:
استاد،میشه این نتیجه رو گرفت ک عرفایی ک وحدت وجود رو قبول دارن و اون رو با دلایل خودشون منطقی میپندارند ، بیشتر در معرض خطا در وادی عرفان هستند یا ربطی نداره و هرکدام ، مقوله ی جدا از هم میباشد؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2753
🌹علیکم السلام
🌼🌿«وحدت وجود» و تعابیر و توصیفات متفاوت و متغایر و بسط و توسعه آن در حوزه مباحث عرفانی طی طریق سالک را در مسیر و طریق صحیح با مشکل مواجه میسازد، چرا که حوزه عقاید زیر بنای عمارت عظیم بندگی الهی و سکوی عروج و یا هبوط هر آدمی است، هر گونه سستی و انحراف در آن راه اعلی به اسفل کج میشود.
🌼🌿ذات یکتا و یگانه و بی همتای پروردگار هر گونه شراکت را از وجود بی شبه و مثالش نفی میفرماید، وصف ذات حق با «وجود» از روی ناچاری است او برتر از آن است که با «وجود» وصف شود. باید که در وصف او با «وجود» «لیس کمثله وجود» را لحاظ کنیم که نفی وحدت هر وجود با ذات «لیس کمثله وجود» اوست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.