آیا نداشتن احاطه علمی در موضوعی با توجه به تفاوت سطوح میان افراد، مجازات دارد؟

31

سوال3087:
#تکمله3080
سلام علیکم
در مورد تمامی افراد نوع بشر، در مواقعی که به پدیده ای احاطه علمی نداشته باشد، این مسئله باعث برخورد غلط و کم تحملی و عدم پذیرش و… میشود و امری کاملا طبیعی است. این انسان در قیامت بازخواست خواهد شد یا خیر؟ آیا نداشتن احاطه علمی در موضوعی با توجه به تفاوت سطوح میان افراد، مجازات دارد؟
🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3087
🌹علیکم السلام
🌸🔆به حتم تکالیف افراد به اندازه توانایی و بهره مندی های علمی آنهاست! از جمله اصولی که هیچ کس به آن جاهل نیست توقف در برابر مسائلی است که نسبت به آنها احاطه علمی ندارد!
اینیک اصل کلی است که «هر عملی که از شخص عالم عاقل عارف و مورد اعتماد سر بزند از روی حق و حقیقت و با پشتوانه علمی خاص صورت میپذیرد».
پس هر گونه ایستادگی و مقاومت و اعتراض در برابر رفتار شخص عالم عاقل موثق محکوم و نوعی اعتراف به سقف اندک علمی دارد.
🌷خضر علیه السلام نبی خدای تعالی به یقین اعمالش برگرفته از مبدا و مرکز مطمئن میباشد.
🌷هر نوع مقاومت در برابر ثقلین محکوم و نشان جهل آشکار معترض میباشد.
🌷وقتی به وثاقت منبع اعتماد یافتیم باید مطیع محض آن باشیم.
🌷عذر جاهل زمانی پذیرفتنی است که از دسترسی به منبع مورد اعتماد محروم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.