آیا هدف از ذکر، اتصال به ذات حضرت واحد و قهار میباشد ؟

26

سوال3420:
سلام علیکم
آیا هدف از ذکر، اتصال به ذات حضرت واحد و قهار میباشد ؟
یا به غیر این است ؟!

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3420
🔆🌷اتصال در مواردی است که افتراقی باشد، در حالیکه هم اتصال دهنده و هم متفرق کننده خداست، همانطوریکه راتق و فاتق اوست پس رابطه میان خالق و مخلوق فوق روابط اتصالی و افتراقی است!
🌷🔆ذکر، عالیترین رتبه و مقام هر آفریده ای است، ذکر یعنی نهایت نشان و علامت، ذکر گویی یعنی تلاش برای رسیدن به عَلَم اعلی؛ نشان عُظمی، و بالاخره با ذکر گویی تبدیل به همان ذکر شدن و در نهایت به ذکر اعظم و نهایت ذکر دست یافتن، یعنی به یاد محض و محض یاد، دست یافتن، در این مقام دیگر رابطه میان خالق و مخلوق از جنس ذکر نیست.
🌱خود ذکر به عبارتی حجاب اعظم محسوب میگردد؛
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.