آیا یک مخلوق را می توان از آثار آن مخلوق به طور کامل شناخت پیدا کرد؟ راه درست شناخت یک شی چیست؟ آیا می توان بدون مشاهده مخلوقی آن را شناخت؟

24

سوال2636 :
آیا یک مخلوق را می توان از آثار آن مخلوق به طور کامل شناخت پیدا کرد؟ اصلا راه درست شناخت یک شی چیست؟ آیا می توان بدون مشاهده مخلوقی آن را شناخت؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2636
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱آثار مخلوقات نشانه و علایم و خصوصیات مخلوقات بوده که با مهارت و تخصص خاصی میتوان به خود مخلوقات اشراف یافت! آثار امضا و ردپای افرادند تماتم ویژگی های افراد در در آثار آنها به زبان ویژه و خاصی انعکاس دارد!
رویت باطنی نقشه کامل افراد و شناسنامه جامع آنهاست و در حکم شهود اکبر است و قریب ترین بصیرت است!
به واقع با شهود شاکله مخلوق کلید و جوامع شهود مخلوق تحصیل میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.