اباحه گناه – بدتر از عجب

11

📆 تاریخ 1403,02,27 – 7 ذی القعده 1445
📌 جلسه مشکات نور
👤 سخنرانی استاد علی ساعی

🗒 برخی موارد مطرح شده در جلسه:

🌸 ملامتیون کاری می کنند تا سرزنش شوند تا از ذلت عجب رهایی یابند برای نجات از عجب راه بدتری را انتخاب کرده اند. انتهای اباحه گناه مجاز شمردن همه چیز در دنیا است .
🌸 چند اصل را باید همواره به خاطر داشته باشیم .
🌼 در حرام خدا هیچ شفایی نیست هرکس درمان را در حرام جستجو کند به دردی بدتر مبتلا خواهد شد.
🌼 هیچ‌ گناه و معصیتی درمان معصیت و گناه دیگر نیست، هیچ گناهی آتش خاموش کننده ی گناه دیگر نیست .
🌸 اگر با گناه بخواهم آتش عجب را خاموش کنم‌ برافروخته تر خواهد شد.
📌 (نقد یک حدیث با سند بسیار ضعیف) اگر شما گناه نمی کردید من از بدتر از بر شما می ترسم که آن خودشیفتگی است.
این طور معنی می کنند که برای رهایی از عجب باید به گناه آلوده شوند.
📃 اولا این حدیث از حیث سند بسیار ضعیف است و در عبارات آن ابهاماتی وجود دارد از همه مهم تر با قرآن در تعارض است .
🌸 (حدیث) شیعه با درایت حدیث شناخته می شود ، ای فرزند دلبندم منازل شیعه را (مقامشان) بر اساس معرفت که همان درایت در روایت است شناخته می شود.
🌸 باید احادیث را از جنبه های مختلف مانند وثاقت سند وثاقت متن از حیث جعل و خاص و عام بودن، مقید و مجمل و محکم و‌متشابه … بررسی کنیم .
🌸 درایت یعنی اینکه فهم دقیق و همه جانبه در مورد حدیث داشته باشیم کسی که درایت نداشته باشد مخاطب را به سمت جهل می کشد.
🌸 انذار از عجب یعنی ترساندن از آن نه اینکه ابتلا به بدتر از آن
🌸 حدیثی که با قرآن در تضاد باشد حدیث زخرف است .
🌸 نباید خام نصیحت شیطان شد! اشاره به ماجرای آدم و حوا
🌸 عجب و خودشیفتگی به دلیل آلودگی به گناه است
🌸 (حدیث) پیامبر می فرمایند ای جماعت هر آنچه که از من به شما رسیده است (منطور هر حدیثی) اگر موافق قرآن بود من آن را گفته ام اگر مخالف قرآن باشد من آن را نگفته ام .
🌸 اباحه گناه زشت ترین خودشیفتگی است .
🌸 کسی که به خاطر از بین بردن عجب، گناه کند پرچم پیروز شیطان را بلند ساخته است.
🌸 اگر با نگاه مثبت به حدیث نگاه کنیم چرا اینگونه معنی نمی کنیم که خودشیفتگی از هر گناهی پست تر است.
🌸 (حدیث) مولا می‌فرمایند آن بدی که تو آن را بد شماری بهتر از آن نیکویی است که تو را خودشیفته کند . (بدی که تو را ناراحت کند)
تنها گناهی که به توبه نصوح برسد از خودشیفتگی بهتر است .
🌸 تواضع مومن نوعی کمال گرایی است مومن قانع نیست و هرچه عبادت می کند خود را مقصر می داند مومن تا به صدره المنتهی نرسد آن را فتح ننماید راضی نمی شود .
🌸 شدیدترین گناه، گناهی که دامن عجب را میگیرد و بدتر از آن است دامن کبر را میگیرد و بدتر از آن است گناهی است که سبک شمارده شود .
🌸 هیچ‌گناه کبیره ای در برابر استغفار بزرگ نیست و هیچ گناه صغیره ای با اسرار به گناه، صغیره نیست بلکه کبیره است.
🌸 مناجات امام سجاد در مورد عدم شایستگی برای بخشش گناه
🌸 (حدیث) پیامبر می فرمایند روزی حضرت موسی با جمعی نشسته بودند که شیطان وارد شد و کلاهی رنگی داشت زمانی که به موسی نزدیک شد کلاه خود را برداشت و رو‌به موسی آورد و سلام کرد موسی جواب سلام شیطان را نداد حضرت فرمود کیستی؟ و شیطان پاسخ داد ابلیسم .
حضرت فرمود خدا تورا به خانه ات نرساند( به آرزو هایت نرسی) شیطان گفت آمده ام که به خاطر منزلت تو به تو سلام دهم .
حضرت موسی فرمود مرا از گناهی خبر ده که اگر فرزندان آدم آن را انجام دهد تو به آن ها غالب می شوی و به خاکشان می افکنی؟ شیطان پاسخ گفت زمانی که خودشیفته گردد و عملش را زیاد شمارد و زمانی که گناه در دیدگانش کوچک شود من بر او غالب می شوم.
🌸 (حدیث) خداوند خطاب به داوود، بر گناهکاران بشارت ده و صدیقان را بترسان، به گناهکاران بشارت ده که من توبه پذیرم و صدیقون را بترسان از اینکه مبادا خود شیفته گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.