اثبات عینیت صفات حق تعالی با ذات او چه منافاتی با توحید دارد.

31

سوال: اثبات عینیت صفات حق تعالی با ذات او چه منافاتی با توحید دارد.
نفی الصفات از ذات حق، نفی مالکیت خدا بر صفات نبوده بلکه عینیت ذات با صفات را نفی و اکبریت او بر هر صفتی را اثبات میکند.
وقتی میگوییم خدا جمیل است ، خدا را صاحب جمال میدانیم همانطوری که مالک جهان است و به همان خاطری که مالکیت او عینیت او را با جهان نمیباشد و صاحب جمال بودن هم عینیت او به زیبایی را اثبات نمیکند بلکه او برتر از زیبایی و اکبر از آن است که با زیبایی وصف شود به واقع نفس زیبایی راه و نشانه قرب اوست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.