احمقانه ترین خودشیفتگی

12

📆 تاریخ 1403,03,03 – 14 ذی القعده 1445
📌 جلسه مشکات نور
👤 سخنرانی استاد علی ساعی

🗒 برخی موارد مطرح شده در جلسه:
📌 توجه داشته باشید که احادیث به کار رفته در متن نقل به مضمون شده است، جهت مطالعه کامل احادیث حتما به سخنرانی مراجعه فرمایید.

🌼 سبک شماری گناه، نشانه خودشیفتگی پیشرفته است.
🌼 مخفی شدن عجب یعنی پیشرفته شدن آن
🌼 گناه را در نگاه انسان چنان کوچک نشان می دهد که انسان نمی فهمد که چه دام هایی برایش پهن شده، بزرگترین دروغ ها را انسان به خود می گوید همچون عنکبوتی شروع به تار تنیدن می کند و خودنیز در همین تارها گرفتار می شود.
🌼 مباح شماری گناه خوداحمق سازی انسان، برای انداختن خود به قعر گناه است.
🌼 برای درمان عجب باید به عبادات خود مستحبات را اضافه کنیم نه اینکه خود را گرفتار مکروهات سازیم تا از ذلت عجب رهایی یابیم .
🌼 مبادا به چهره ی هیچ‌گناهی لبخند بزنیم، لبخنه ساده ما با نیش خند های گناه روبرو خواهد شد و رسوایمان خواهد کرد.
🌼 جهان اعظم انسان با جرقه های گناه نابود می شود، گناهانی که کوچک شمارده می شوند خود باعث نابودی جهان اعظم انسان می شود .
🌼 (حدیث) بترسید از محقرات الذنوب چرا که بخشیده نمیگردد، از امام صادق علیه اسلام می پرسند محقرات ذنوب چیست حضرت پاسخ می‌دهند، شخص گناه انجام دهد سپس به خود بگوید که خوشا به من که گناهی جز این ندارم.
🌼 مبادا به گناه خوشا خوشا بگوییم .
🌼 ذره ای نجاست دیگی از شربت را ناپاک می سازد.
🌼 اگر یک ذره نجاست به کندوی عسل آدمی روی آورد دیگر آنجا کندوی عسل نخواهد بود!
🌼 مواظب ویروس های کوچک باشیم .
🌼 اعتماد به نفس کاذبی که به انسان می گوید می توانم توبه کنم این خودشیفتگی احمقانه است
🌼 (حدیث) روزی حضرت پیامبر در بیابان بی آب و علفی از اصحاب خود می خواهند که هیزم جمع کنند، اصحاب می گویند که در این منطقه بی آب و علف سخت است هیزم جمع کردن.
اصحاب از هر گوشه کناری هیزم جمع کرده می آورند و مجموعه ای از هیزم ها جمع می شود و حضرت می فرماید گناه هان نیز اینچنین جمع می شوند.
🌼 مبادا به نفس خود اعتماد کنم که هلاک می شوم، اعتماد به خدا کن و بر او توکل کن.
🌼 مبادا به نفس خود اعتماد کنیم که این اعتماد به نفس از تله های شیطان است. همین تله ها جهان اعظم انسان را به نابودی می کشاند.
🌼 به امید توبه گناه نکنیم این گستاخی است .
🌼 (حدیث) آنچه در روز قیامت به کارت خواهد آمد آن را کوچک نشمار و آنچه در روز قیامت به ضرر تو خواهد شد آن را کوچک نشمار.
🌼 کاه گناه روزی تبدیل به کوه گناه می شود.
🌼 (حدیث) بزرگترین گناه آن گناهی است که انجام دهنده ی آن، آن را کوچک شمارد.
🌼 (حدیث) نگاه حقیرانه به گناه باعث حقیر شدن شخص گناه کننده می شود.
🌼 کرم گناه را اژدها نسازیم .
🌼 (حدیث) مبادا خوبی را کوچک حساب کنید چرا که اگر آن خوبی کوچک را انجام دهی روزی خواهی دید که تورا خوشحال خواهد ساخت. مبادا بدی انجام دهی و کوچک شماری چرا که روزی خواهد رسید که همان بدی تورا اندوه گین خواهد ساخت.
🌼 از گناهانی که بخشیده نمی شود آن گناهی است که انجام دهنده بگوید ای کاش فقط به خاطر همین گناه مواخذه گردم.
🌼 چه بسا گناه به تنها بخشیده شود اما این کوچک شماردن گناه باعث بخشیده نشدن آن می شود.
🌼(حدیث) پروردگار سه چیز را میان سه چیز پنهان ساخته است. رضایتش را میان طاعت مخفی ساخته. پرودگار متعال خشم خود را میان معصیت پنهان ساخته است و ولی خودش ( دوستش را) در میان خلق پنهان ساخته است. پس مبادا از شما کسی یکی از طاعات الهی را کوچک شمارد چون نمی داند که رضایت الهی در کدام طاعت است و مبادا کسی از شما گناهی را کوچک شمارد چرا که نمی داند خشم خداوند در کدام معصیت است، مبادا یکی از شما کسی از خلق خدا را سبک و خار شمارد چون ممکن است همان شخص ولی خدا باشد.
🌼 به کوچکی گناه نگاه نکن بلکه به این نگاه کن که معصیت چه کسی را انجام داده ای.
🌼 مبادا شفاعت مارا نسبت به گناه گستاخ سازد خداوند حضرات را شفیع ساخته که ما آبرو پیدا کنیم نه اینکه اذن گناه پیدا کنیم!
🌼 محب اهل بیت همچون آن ها پاک است و خود را ناپاک نمی سازد.
🌼 (حدیث) اگر از ذهنت گناهی گذشت مبادا انجامش دهی، خطاهای کوچک از مکاید ابلیس است شیطان آن ها را برای شما حقیر نشان می دهد آنگاه روی هم انباشته شده و شمارا غرق می سازد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.