ادعای مذکور در سوال ۲۷۳۱ چقدر میتواند صحیح باشد؟ در مورد نیابت عام نه خاص

33

سوال2737:
ادعای مذکور در سوال ۲۷۳۱ چقدر میتواند صحیح باشد؟ در مورد نیابت عام نه خاص.

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2737
🌹علیکم السلام
🌼🌿ارجاع امت به روات حدیث و تشخیص راوی اعقل و اعلم و افقه و اتقی از جمله وظایف عصر غیبت و زمینه ی مناسبی برای شناخت مقام والای امام و امامت است! همچنین دوره مذکور زمان آمادگی اساسی برای ورود به آزمونی عظیم میباشد، آزمون عظیم تر برای راویان حدیثی است که از میان خود اکرم شان را برای تبعیت انتخاب نمایند و بعنوان سلطان راویان خود برگزینند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.