از نظر شما آیا حضرت ابراهیم علیه السلام میتواند همان زردشت باشد یا این نظریه فاقد سند بوده و قابل اعتماد نیست؟

177

سوال1894 :

از نظر شما آیا حضرت ابراهیم علیه السلام میتواند همان زردشت باشد یا این نظریه فاقد سند بوده و قابل اعتماد نیست؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1894
🍀🔅🌟علیکم السلام🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱هیچ دلیل و نشانه ی محکم برای صحت این ادعا وجود ندارد!
🔆🔅🌱اگر حضرت ابراهیم علیه السلام همان زرتشت باشد، چرا زرتشتیان هیچ یادی از نمرود و آتش آن نمیکنند! مگر امکان دارد که این حادثه ی عظیم از قلم تاریخ آنها افتاده باشد!
🔆🔅🌱چرا هیچ نقلی از بت شکنی در نقلیات زرتشتیان وجود ندارد، مگر حساسیت ها روی نکته های برجسته ی تاریخی متمرکز نمیشود؟!
🔆🔅🌱چرا از سلسله ی اولاد حضرت ابراهیم علیه السلام در میان زرتشتیان یاد و نقلی نیست؟!
🔆🔅🌱اگر این امر صحت داشت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به هنگام دعوت مبارکش از ایرانیان برای پیوستن به دین مبین اسلام اشاراتی میشد، در حالیکه تاریخ اسلام در این امر ساکت است!
🔆🔅🌱در صورت صحت، نقاط مشترک زیادی میبایست یافت میشد، در حالیکه بیگانگی این دو مکتب کاملا مشهود است، اگر مشترکاتی هم یافت شود با دیگر مکاتیب هم اشتراک دارد و نمی تواند برهان قطعی و نسبی برای یکسانی آنها باشد!
🔆🔅🌱معمولا خاستگاه هر شخصیت کانون اصلی پیروان آن شخصیت را تشکیل میدهند در حالیکه شهرت حضرت ابراهیم علیه السلام به مرکزیت ایران نیست!
🔆🔅🌱محال است در تمدن ایرانی این امر مهم گم شده باشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.