استاد از فراست و نهان بینی می توانیم در مورد امور زمینی و دنیائی استفاده کنیم یا فقط جهت رسیدن و نزدیک شدن به خداوند می باشد؟

14

سوال۲۴۳۵:
سلام علیکم
استاد از فراست و نهان بینی می توانیم در مورد امور زمینی و دنیائی استفاده کنیم یا فقط جهت رسیدن و نزدیک شدن به خداوند می باشد?
و برای امور آینده چطور? مثلا ما منتظر یک برنامه ای هستیم و می توانیم با مرور بر ماههای آینده که در کدامین ماه اتفاق خواهدافتاد
از فراست و نهان بینی استفاده کنیم ?اصلا در مورد آینده ممکن خواهد بود یا مختص حال می باشد?
لطفا سوالاتی که ممکن است بنده به ذهنم نرسد و شما گفتنش را لازم و ضروری می بینید توضیح بفرمائید متشکرم
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2435
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱 انجام هر گونه تجارت مادی با سرمایه معنوی منجر به خسارت عظیمی خواهد شد، هر چند که این امر شامل الهامات رحمانی و اخذ دریافت های درونی با توسل و مراقبه و یا یافت های پیام های رحمانی با استخاره نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.