استاد اگر فردی از طرف ما نذری کنه اون نذر صحت دارد؟

24

سوال2625 :
استاد اگر فردی از طرف ما نذری کنه اون نذر صحت دارد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2625
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱نذر باید با اختیار خود شخص و با رعایت احکام آن صورت پذیرد! البته در مواردی که شخص نذر کننده دیگری را بعنوان وکیل انعقاد نذر قرار دهد موضوع صورت دیگری پیدا خواهد نمود.
همچنین در مواردی که هر چند که دیگری بدون اطلاع شخص ثانوی از طرف او نذر شرعی منعقد نماید آن شخص به اختیار میتواند به آن عمل نماید.
🌼به مرجع تقلید خود مراجعه فرمایید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.