استاد * خیر حبیب * رو نمیتونیم عاشق معنی کنیم؟

28

سوال1520 :
استاد * خیر حبیب * رو نمیتونیم عاشق معنی کنیم؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1520
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱عشق واژه ای نیست که امتیاز ویژه ای داشته باشد، عشق در واقع شکل خاصی از محبت است که بروز و ظهورش برجستگی خاصی دارد! وقتی واژه ی خیر در برابر حبیب قرار میگیرد این حقیقت را اثبات میکند که هر محبتی در مقام مقایسه با محبت الهی مثل شرّ است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.