استاد در جایی دیدم که استاد پناهیان گفتن از در و یوار دنیا معلومه که خداوند برای تحقق امر فرج شتاب دارن، چرااستاد پناهیان از شتاب استفاده کردن ؟منظورشون چیه؟

24

سوال 2144:
استاد در جایی دیدم که استاد پناهیان گفتن از در و یوار دنیا معلومه که خداوند برای تحقق امر فرج شتاب دارن، چرااستاد پناهیان از شتاب استفاده کردن ؟منظورشون چیه؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2144
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱ایشان با بیان ذوقی و احساسی خود قصد تاکید بر این موضوع دارند که با توجه به شواهد و علایم ظهور، چنین احساس میشود که خدا امکان دارد هر لحظه فرمان ظهور را صادر فرماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.