استاد در جلسه امروز فرمودید برائت از افراد پلید را باید در زمان مرگشان انجام داد. آنگاه است که معلوم میشود با ایمانند یا بی ایمان و درجه کفرشان در چه حدی است..تا حد برائت مشخص شود. سوال: یعنی در طول زندگی یک فرد که تمام علائم پلیدی را دارد ما باید خوشبین باشیم و تا آن شخص نمرده هیچ عکس العملی نسبت به پلیدیهایش نشان ندهیم؟

23

سوال2608 :

استاد در جلسه امروز فرمودید برائت از افراد پلید را باید در زمان مرگشان انجام داد. آنگاه است که معلوم میشود با ایمانند یا بی ایمان و درجه کفرشان در چه حدی است..تا حد برائت مشخص شود. سوال: یعنی در طول زندگی یک فرد که تمام علائم پلیدی را دارد ما باید خوشبین باشیم و تا آن شخص نمرده هیچ عکس العملی نسبت به پلیدیهایش نشان ندهیم؟
لطفا این مطلب را باز بفرمایید.ممنون
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2608
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱در واقع حکم نهایی تنها در انتهای رحلت افراد ممکن است.
برائت از زشت و زشت کار وظیفه هر مومنی است اما صدور حکم نهایی در حیطه وظایف او نیست از نتیجه و پایان کار فقط خدای علیم آگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.