استاد عزیز لطفا فرق اراده و مشیت خدا را بیان فرمایید .

16

سوال3330 :
سلام علیکم استاد عزیز لطفا فرق اراده و مشیت خدا را بیان فرمایید . اجرکم عندالله
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3330
🌸🔅مشیت و اراده نمایشگران علم الهی اند، مشیت نمایشکر نخستین و اراده نمایشگر ثانوی علم الهی است، مشیت، علم را تفسیر میکند و اراده، مشیت را و تقدیر، اراده را!
🔅🌸در جغرافیای تجلّی علم الهی، مشیّت الهی تجلّی اول و اراده ی الهی تجلّی ثانوی علم الهی است،
🌸🔅درواقع مشیّت آفریده ی اول و بعنوان مادر صنایع الهی است و اراده صنعت اول از صنایع مشیت الهی است و تقدیر صنعت اول از صنایع اراده الهی است.
🔅🌸به لحاظ فقر لغات معادل فارسی برای مشیت و اراده وجود ندارد، در ترجمه ساده هر دو به معنای «خواستن» است، در حالیکه این دو عبارت تفاوت های مفهومی آشکاری دارند! در ترجمه فارسی، اگر مشیت را به «خواست نخستین» و اراده را به «خواست دومین» ترجمه کنیم به معنای اصلی و اصطلاحی نزدیکتر است. به عبارتی مشیت یعنی «خواست» و اراده یعنی «خواست بعد از خواست» یا مشیت «سامانه خواست» و اراده «محصول سامانه خواست»
🌸🔅مشیت، هسته علم و اراده، میوه علم!
علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.