استاد لطفاً این قسمت رو توضیح بفرمایید: «امکان تعریف تکالیف جدید در زمان امام زمان علیه السلام با مقتضیات زمانه وجود دارد اما قوانین حضرت محمد ص تغییر ناپذیر است و تا زمانیکه خدا بخواهد محفوظ خواهد ماند.»

16

سوال3396 :
سلام استاد لطفاً این قسمت رو توضیح بفرمایید:
«امکان تعریف تکالیف جدید در زمان امام زمان علیه السلام با مقتضیات زمانه وجود دارد اما قوانین حضرت محمد ص تغییر ناپذیر است و تا زمانیکه خدا بخواهد محفوظ خواهد ماند.»

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3396
🌷🔆
☘️🔆در نظر بگیرین سفر بین ستارگان اتفاق بیقتد، و یا جهت چرخش زمین عوض و یا سرعت آن دگرگون شود، و یا سرعت های فرا نوری اتفاق بیفتد، و یا ژن های انسان دگرگون شود، دستگاه های جدیدی در بدن انسان بروید، یا امکان تغییر ژنتیکی و جسمانی و روحانی خاصی در بدن آدمی صورت بگیرد. ورود به جهان جابلقا و جابلسا و جهان های دیگر و یا ورود جابلقائیان و جابلسائیان و دیگر جهانیان به کره زمین، سفرهای گذر زمانی، شکست زمانی و …
🔆☘️همچنین با توسعه عقلی توسعه تکلیفی هم رخ خواهد داد.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.