استاد لطفا در مورد ازدواج جوانان که چه مواردی و الویتهائی را در صحبت هائی که با هم دارند مد نظر قرار دهند لطف بفرمائید و تقریبا به طور کامل این موارد را توضیح بفرمائید

21

سوال۲۴۰۰:
سلام علیکم
جناب استاد لطفا در مورد ازدواج جوانان که چه مواردی و الویتهائی را در صحبت هائی که با هم دارند مد نظر قرار دهند لطف بفرمائید و تقریبا به طور کامل این موارد را توضیح بفرمائید متشکرم
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2400
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱همانطوریکه میدانیم زوجین نسبت به هم به مانند لباس هستند!
🌻🔅🌱…هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن…
🌷آنان(زنان) لباس شما و شما لباس آنهایید.
🌷🔅🌱پس جنس لباسی را که خریدار آنید باید بشناسید همچنین قیمت و اندازه و تناسب لباس و میزان پوشش و استحکام و تارو پود و …
🌷🔅🌱برای درک جنس لباس – چه مرد و چه زن- باید افکار و آمال و احساسات رو شوند.
🌷🔅🌱از برنامه های زندگی شان سوال کنید، چگونه زندگی نموده با کدام افکار و آرزوها و برای آینده چه افکار و آمالی دارد.
🌷🔅🌱آیا به حقوق زوجین نسبت به هم از منر شرع و عرف آگاه است؟
🌷🔅🌱آیا به اجکام زناشویی آگاهی دارد؟
🌷🔅🌱آیا با آیات وروایات مربوط به امر ازدواج و اختصاصی زن و مرد اطلاعی دارد؟
🌷🔅🌱آیا برای رسیدن به آرزوها حد و شرع و شرایط را مراعات خواهند نمود؟
🌷🔅🌱آیا میتواند تمام آرزوهای خود را به استعانت از یکدیگر برای اطاعت و بندگی خدا تبدیل نماید؟
🌷🔅🌱تاروپودهای زندگی که به نوع نیات و اعمال و علوم او مربوط میشود! آیا میخواهد تغییر و یا تکمیل و تبدیل به احسن شان نماید؟
🌷🔅🌱علت اقبال زوجین نسبت به هم؟
🌷🔅🌱ترسیم وضعیت طرفین و زندگی در این شرایط در یک فضای فکری و تجزیه و تحلیل و نظر خواهی!
🌷🔅🌱عنصر صبر و تحمل در زندگانی، آیا ستون های زندگانی همدیگر خواهند بود و یا عنصر تخریب و تعذیب! با توجه به برنامه های زندگی باید مراقبه شود.
🌷🔅🌱نسبت به دو مؤلفه صداقت و امانت از همدیگر تحقیق شود!
🌷🔅🌱پاسخ و نظر کوتاهی عرض کرده، بحث مفصّل ان شاء الله در آینده عرض خواهد شد، عزیزان را نسبت به توجه به کتاب دانشگاه ازدواج دعوت مینمایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.