استاد لطف می فرمائید در مورد مطلب آورده شده در متن سوال و نظم حاکم بر جامعه اروپا توضیحاتی بفرمائید

7

سوال۱۳۱۰:
با سلام جناب استاد لطف می فرمائید در مورد این مطلب و نظم حاکم بر جامعه اروپا توضیحاتی بفرمائید
استاد عابدینی : فردی به خارج رفته و بر گشته و سپس خدمت آیت الله بهاءالدینی رسیده بود و از بعضی چیز های آنجا خوشش آمده بود . به ایشان عرض کرد : حاج آقا آنها نظم شان خیلی عالی است. من چهره ی آیت الله بهاءالدینی را فراموش نمی کنم ، از بس که بر افروخته شدند و قرمز شدند و رگ های گردنشان بیرون زد و بعد فرمودند : ای سید چرا نمی فهمی ؟! بفهم این را ، نظم آنها نظم حیوانی است . چند بار این را فرمودند. این حرف خیلی سنگین است ، یعنی غایت وجودی آنها می شود ، یک نظم حیوانی ! ؛نظم انسانی نیست ، نظم انسانی از یک فکر انسانی نشأت می گیرد که نازله ی آنست.من نمی گویم این نظمی که الان در جامعه ما هست ، به تمامه رعایت شده است اما می گویم ، آن نظمی که در آنجا هست ، نظم مطلوب ما نیست. ما ایده آل در نظم داریم ، اما ایده آل ما آن نیست. نظم در نظام غرب ، یک حساب سوداگرانه ایست که حساب می کند ، در صورتی که این طور برنامه ریزی کند ، سود بیشتری می برد و یا اگر رعایت نکند ، ضرر قابل توجهی می بیند. در نظام وجودی ما ، نظم ، آن نظمی است که از یک مبداء الهی که خدای تبارک و تعالی در وجود حاکم می شود و انسان مظهر آن قرار می گیرد ، نظمی ایده آل است.
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1310
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱نظم ناقص نشان بی نظمی است🌱🍀🌻
🔆🔅🌱نظم از هر کسی که صادر شود زیبا و مطلوب است، اما نظم زمانی به کمال خود میرسد که با تمام ابعادش رعایت شود، نظم مصلحتی فاقد روح نظم است! نظم ناقص مثل پیکر ناقص است و با حقیقت نظم خیلی فاصله دارد!
🔆🔅🌱اگر جای چشم با ابرو عوض شود هر چند که دیگر اعضا در جای مطلوب خود باشند، چهره ی زشتی از انسان ترسیم خواهد شد، اگر جای آخرت با دنیا عوض شود چهره ی زشت و ناگواری از حقیقت انسانیت ترسیم خواهد شد، اگر محل چشم عوض نشود ، اما حذف شود وضعیت بد و بدتر خواهد شد، انسان کور خواهد شد، اگر آخرت و معاد از زندگی انسان به غفلت و انکار حذف شود دیوان انسانیت مسخ خواهد شد،
🔆🔅🌱نظم در یک مقیاس کوچکتر تمام نظم محسوب نمیشود، در آرایش انسان بایستی جسم و جان و دل و مکارم شرکت نمایند تا جمال نظم از چهره ی انسان هویدا شود، نظم در ابعادی مادی و حیوانی بخش بسیار کوچکی از نظم میباشد.
🔆🔅🌱انسان هزاران کلاس نظم دارد و بایستی نمره ی مطلوب را در تمام آنها کسب نماید نگاه به نظم کلاس واحد و غفلت از بقیه کلاس ها حکایت از گوته نگری قضاوت کننده ی آن دارد!
🔆🔅🌱در جوامعی که دین و معنویت از آنها حذف شده شبیه جامعه ی مسخ شده ای است که نقاب کاغذی تزیین شده ای در چهره داشته باشد.
🔆🔅🌱نظم یک آجر با نظم بنا و ساختمان متفاوت است، نظم یک سلول از بدن انسان با نظم پیکر انسان متفاوت است، انسان موجودی است که عالم اکبر در آن پیچیده شده است، انسانی که عالم اکبرش را کشته باشد و به عالم اصغرش نظم و انظباط بخشیده باشد، تنها به نظم جسد خود پرداخته است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.