استاد میشه گفت هر کس با سامانه زمان و مکان ارتباط برقرار کنه راحت می‌تونه طی الارض و طی السما بکنه -به اذن الله- البته یکی از ابزار طی الارض و طی السما این دو سامانه هستند؟

15

سوال3387 :
سلام
استاد میشه گفت هر کس با سامانه زمان و مکان ارتباط برقرار کنه راحت می‌تونه طی الارض و طی السما بکنه -به اذن الله- البته یکی از ابزار طی الارض و طی السما این دو سامانه هستند؟

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3387
🌷🔆 ارتباط علمی و عملی با سامانه زمان و مکان شگفتانه های خاص خود را داشته که با زمان و مکان علاوه بر شهود علمی و عملی خود این دو سامانه، میتواند به فرا زمان و فرا مکان هستی نیز میتواند اشراف خاص علمی یابد. شبیه اینکه کل این جهان هستی با این مختصات به حافظه آدمی تبدیل شود که با این حافظه جدید انسان میتواند به اسرار فرا روی این سامانه ها دست یابد. رفاقت با سامانه زمان و مکان عین سوار شدن بر کشتی سامانه زمان و مکان است؛ که با زمان و مکان نیز در فرا سوی زمان و مکان میتواند سفر کند، الله علیم الله حکیم و هو یعلم.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.