استاد چگونه هر صفتی شهادت میدهد که غیر از موضوع خویش هست (لشهاده کل صفه انها غیر الموصوف….)؟

34

سوال2349:
؛ استاد چگونه هر صفتی شهادت میدهد که غیر از موضوع خویش هست (لشهاده کل صفه انها غیر الموصوف….)؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2349
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱خود صفت، نفس و صرف و.جود صفت گواه جدایی او از موصوف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.