استاد گرامی لطفا در مورد ظهور امام زمان (عج) و حکومت ایشان با توجه به دنیای مدرن امروز بفرمایید و اینکه آیا ایشان به عنوان گروه یا حزب سیاسی وارد قدرت میشوند ( با توجه به بعضی احادیث که میفرمایند تشخیص و درک ایشان مشکل خواهد بود) و یا اینکه به صورت خاص و قابل تشخیص ورود می کنند؟

33

سوال2569 :
☘️🔅🌱 سلام علیکم
استاد گرامی لطفا در مورد ظهور امام زمان (عج) و حکومت ایشان با توجه به دنیای مدرن امروز بفرمایید و اینکه آیا ایشان به عنوان گروه یا حزب سیاسی وارد قدرت میشوند ( با توجه به بعضی احادیث که میفرمایند تشخیص و درک ایشان مشکل خواهد بود) و یا اینکه به صورت خاص و قابل تشخیص ورود می کنند؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2569
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱حضرت با هیچ عنوان حزبی و سیاسی وارد قدرت نخواهند شد، بلکه با مقام خلیفة اللهی در روی زمین ظهور خواهند نمود!
🌷🔅🌹حضرتشان بقیه ی خدا(بقیة الله) در روی زمین میباشند، حکومت ایشان به مثابه حکومت تمام انبیاء عظام و به معنای حقیقی حکوکت دین یعنی حکومت خدا در روی زمین خواهد بود!
🌷🔅🌱به لحاظ اینکه امامت امری فطری است پس به روح و جان شخصیت امام به تائید و تصدیق قلبی تمام انسان ها خواهد رسید کسانی که تکذیبش کنند در گرو منکران و معاندان قرار خواهند گرفت یعنی آنها حقیقتی را که به دل به آن اعتراف دارند انکار خواهند نمود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.