استدلال برخی از عرفا اینه که ما، نمیخواهیم خداوند را با ،این تعینات یکی و متحد کنیم بلکه میخواهیم بی اساس بودن موجودات را غیر از خداوند نشان دهیم و استقلال موهوم آنها را ک سبب شریک قرار دادنشان بر خداوند میشود را سلب کنیم .آیا این استدلال موجه است؟

30

سوال2790:
استدلال برخی از عرفا اینه که ما، نمیخواهیم خداوند را با ،این تعینات یکی و متحد کنیم بلکه میخواهیم بی اساس بودن موجودات را غیر از خداوند نشان دهیم و استقلال موهوم آنها را ک سبب شریک قرار دادنشان بر خداوند میشود را سلب کنیم .آیا این استدلال موجه است؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2790
🌹علیکم السلام
🌼🌿بعضی ها وجود مخلوقات را موهوم و سرابی میدانند، به واقع قائل به داشتن وجود برای غیر نیستند. ولی حقیقت امر این است که مخلوقات الهی دارای وجود حقیقی هستند، چون موجد آنها خداست و خدا آنها را به حقیقت خلق فرموده است. و وجود خدا «لیس کمثله وجود» است! وجود خدا قابل وصف نیست، قد و قواره وصف در توصیف وجود او کوتاه است! پس نباید در توصیف وجود او خود را به تکلف بیاندازیم و یا با مقایسه آن با وجود مخلوقات وجود او را حدس بزنیم.
🌼🌿علت خطای آنها مشترک معنوی فرض نمودن وجود خالق ومخلوق میباشد و با فرض آنها چون وجود الهی لا یتناهی است پس جایی برای غیر نخواهد بود.
خطای عمده آنها داشتن تصوری مادی از خداست-نعوذ بالله- گویا که خالق دارای ابعادی بوده که به علت لایتناهی بودن همه جا و مکان را پر نموده (البته موجودات دارای ابعاد محدودند) و دیگر جایی برای غیر نخواهد بود، و در این حالت فرض میکنند که وقتی خالق مخلوقی را می آفریند چون او خودش همه جا را پر نموده پس جایی برای مخلوق نخواهد بود و اگر اضافه شود گویا که بر لایتناهی اضافه شده که محال است! این تصور، آنها را به موهوم فرض نمودن موجودات سوق داده. و خالق یکتا از این اوصاف منزه است.
🌼🌿چه عالم مُلک و چه ملکوت و چه عوالم دیگر معلومات و مخلوقات خدای واحد و قهارند، ذات حق با هیچ عالم و عالمیان و مختصات و صفات آنها مقایسه نمیشود، علت به خطا افتادن بعضی ها، در این مقایسه های ناروای آنها نهفته است!
🌼🌿ذات حق قابل وصف و بیان نیست، چگونگی ندارد تا با آن ستوده شود، دارای ابعاد نیست تا وجود مخلوقات مزاحمتی در برابر وجود لا یوصف پروردگار ایجاد کند.
🌼🌿مخلوقات مقهورات الهی هستند با صفات مقهور نمیتوان به صفات قهار رسید.
🌼🌿وجود مخلوقات عالم مزاحم وجود ساحت قدسی نیست تا لایتناهیت او را زیر سوال برد! لازم به ذکر است که توصیف پروردگار با وجود خطاست چرا که وجود از تجلیات اسم حسن «الموجد» است و اسم از آفریده های خداست.
🌼🌿خدای متعال از وجود بالاتر است، به زبان ساده تر اگر برای او وجود قائل شویم وجودش بالاتر از وجود و هر چه وجود است و با هیچ وجودی مقایسه نشود و وصف نگردد.
🌸سبْحَانَكَ! لَا تُحَسُّ وَ لَا تُجَسُّ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا تُكَادُ وَ لَا تُمَاطُ وَ لَا تُنَازَعُ وَ لَا تُجَارَى وَ لَا تُمَارَى وَ لَا تُخَادَعُ وَ لَا تُمَاكَر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.