اشکالی که بر نظریه نفی صفات از ذات مطرح میشود این است که علم خدا بی نهایت است همچنین سمیع و بصیر بودن خدا نامحدود است ،حالا چطور این نامحدود بودن صفات را حل کنیم که با ذات الهی موازی نشود؟

34

سوال۲۹۶۸:

سلام علیکم

۱_ اشکالی که بر نظریه نفی صفات از ذات مطرح میشود این است که علم خدا بی نهایت است همچنین سمیع و بصیر بودن خدا نامحدود است و…
حالا چطور این نامحدود بودن صفات را حل کنیم که با ذات الهی موازی نشود؟ (العیاذبالله)
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2968
🌹علیکم السلام
🌼🌿هر صفتی را که بینهایت فرض کنیم دیگر محلی برای صفات دیگر نمی ماند چرا که که حفره و شکافی نیست که جای آن را صفات دیگر پر کنند! پس در این شرایط سخن از صفات متعدد منتفی است! چرا که فقط یک صفت میتواند وجود داشته باشد.
🌼🌿حال، همین امر در مورد ذات صادق است، چرا که ذاتی که بی نهایت باشد امکان حضور صفات برای ذات نخواهد بود!
🌼🌿نفی الصفات از ذات همین امر است، یعنی صفاتی که برای ذات تصور میشد، نفی میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.