افرادی مطمئن هستند که ادعا دارند استاد اخلاق با امام عصر عج ارتباط دارند فلذا آیا میتوان به آنها اطمینان کرد ؟یا سوال را اینگونه بپرسم ملاک تشخیص و ارتباط با امام زمان عج را برایمان توضیح دهید؟

26

سوال2073:
افرادی مطمئن هستند که ادعا دارند استاد اخلاق با امام عصر عج ارتباط دارند فلذا آیا میتوان به آنها اطمینان کرد ؟یا سوال را اینگونه بپرسم ملاک تشخیص و ارتباط با امام زمان عج را برایمان توضیح دهید؟
از لطف شما نهایت تشکر را داریم
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2073
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱به یقین اگر نور مبارک امام زمان علیه السلام بر جان مخلوقات نتابد خلایق در ظلمت جهل فرو میروند!
🌷🔅🌱هر کس که ادعای ارتباط با امام زمان علیه السلام داشته باشد هر چند استاد علم و اخلاق باشد، ادعایش کذب میباشد، چرا که از قانون عصر غیبت به دور است! به فرض ارتباط هیچ لزومی برای آشکار سازی آن نیست!
🌷🔅🌱نتیجه آنکه کسی نمیتواند با او ارتباط برقرار نماید اما او با هر کسی که اراده فرماید بنا به ظرفیت و میزان تهذیب و معرفت آن کس ارتباط برقرار خواهد نمود و مخاطبین از او بهره خواهند برد؛ مثل خورشید و بارانی که میتابد و می بارد و هر مخلوق بنا به شایستگی و ذات و محتوا و ظرفیتش از آن بهره میبرد، هر چند که دیده به جمال خورشید ننشیند اما به انوارش بهره مند خواهد شد!
🌷🔅🌱هر کس در کوی و کوچه قرآن و عترت ماوی گزیند از معدن علمش بهره خواهند برد و در اقیانوس حکمتش شناور خواهند شد.
🌷🔅🌱هر استاد علم و اخلاق در این عالم در هر سطح و سطوحی که باشد از خطا مبرا نمیباشد، پس طراوش دانش و حکمت از چنین اشخاصی نتیجه سر ریز آبشار معارف حضرت از دل و زبان آن کس خواهد بود و تمام خطاهای آن شخص فقط به خودش منحصر میباشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.