امسال چندین بار تو کلاس دوستم بهم گفته محیا تو چرا کیف و جامدادی پارسالت رو برمیداری مگه امسال نخریدی منم بهش گفتم دیدم وسایلم تازه مونده نخواستم اسراف کنم چون اسراف کار بدی هست خدا اسراف کاران رو دوست ندارد به حرفم خندید و گفت چه اسرافی. استاد مگه اسراف بد نیست؟

24

سوال3130:

(سوالات خواهر کوچولو)

نزدیک باز شدن مدرسه مسافرت بودیم بابام بهم گفت محیا وقت نیست تا برسیم دیر شده از این جا برات وسایل مدرسه کیف و غیره بخریم منم بهشون گفتم باباجون کیف و وسایل دارم امسال چندین بار تو کلاس دوستم بهم گفته محیا تو چرا کیف و جامدادی پارسالت رو برمیداری مگه امسال نخریدی منم بهش گفتم دیدم وسایلم تازه مونده نخواستم اسراف کنم چون اسراف کار بدی هست خدا اسراف کاران رو دوست ندارد به حرفم خندید و گفت چه اسرافی. استاد مگه اسراف بد نیست؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3130
🌹سلام علیکم
🌷🔆آفرین به شما…. شما کاری کردین که مورد پسند و رضایت خداست، خدای متعال اسراف کاران را دوست ندارد، اسراف کاران اهل جهنم اند.
🌻🔆الأعراف : 31 … إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ
🌻🔆غافر : 43 … وَ أَنَّ الْمُسْرِفينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.