انبیا صراط مستقیم معرفت اند یعنی چه؟ اگر عامل معرفت یافتن ما به خداوند متعال هستند که خود خداوند معرف خویش هست آیا کفایت نمیکند؟

22

سوال2718 :
انبیا صراط مستقیم معرفت اند یعنی چه؟ اگر عامل معرفت یافتن ما به خداوند متعال هستند که خود خداوند معرف خویش هست آیا کفایت نمیکند؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2718
🌹علیکم السلام

🌼🌿عالم دنیا نشأت علم و امتحان و ابتلا و تحصیل و محل آمادگی برای رهیابی به دوره های خاص بندگی الهی و مکان رشد و ترقی است و از جمله اقتضائات آن رهپویی بر اساس قوانین خاص آن میباشد، انبیاء عظام سفیران الهی و کتب الهی در حکم نامه های حق تعالی برای سیر راست و مستقیم و سریع و راحت بسوی اهداف عالی و منازل بندگی الهی است. به واقع انبیاء از خود چیزی نداشته تنها وسیله اطلاع رسانی پیام های رحمانی را دارند و نشان رفعت مقام آنها در درگاه الهی و ازذل مقام دیگران است.
🌼🌿عالم هستی جهان ارتباطات و اطلاعات است، موجودات با هم مرتبط و نسبت به هم از طرف الله منبع اطلاعات هستند. سامانه بدن ما و نظام عظیم حاکم بر آن که پیکر واحدی را تشکیل میدهند نتیجه ارتباط و وابستگی اجزاء آن نسبت به هم هم که خالق حکیم آن را بر بدن ما حاکم فرموده!
🌼🌿حضرت حکیم دانا چنین مقرر فرموده تا انسانها در مسیر صراط مستقیم به سوی او سیر و سلوک نمایند! هر چند که بیواسطه هر چیزی بر بنده خویش محیط است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.