انسان به حقیقت و ماهیت روح خود پس از مرگ شناخت پیدا میکند؟

24

سوال2896:
انسان به حقیقت و ماهیت روح خود پس از مرگ شناخت پیدا میکند؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2896
🌹علیکم السلام
🌼🌿عالم پس از مرگ تداوام سیر مخلوق در کشف حقایق عالم هستی است عالم آخرت به واقع آغاز سیر و سلوک جدید انسان است، همانطوریکه انسانها با رتبه و مقامات متفاوت وارد عالم آخرت میگردند این امر نشان دهنده رتبه و مقامات علمی و معرفتی متفاوت آنها دارد. جهان دیگر با رفع حجاب و موانع همراه بوده و امکان شناخت روح را سهل مینماید اما عملکرد و تلاش علمی و معرفتی انسانها در عالم دنیا نورانیت رسیدن به شناخت برتر را در آن جهان سبب میشود.
🌼🌿چه بسا عده ای در همین دنیا به موهبت شناخت روح دست یابند!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.