اگر آمر به معروف بداند مورد تمسخر واقع می شود تکلیف چیست؟

37

سوال3193 :
اگر آمر به معروف بداند مورد تمسخر واقع می شود تکلیف چیست؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3193
🌹سلام علیکم
🌷🔆 در صورت اثبات تکلیف در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تمسخر اهل منکر را به خاطر خدا به جان بخرد که اجری مضاعف نصیبش خواهد شد. خدای علیم ناظر تمسخر آنهاست. هیچ پیغمبری از تمسخر امتش در امان نبوده، در چنین حالتی آمر معروف شبیه انبیاء عظام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.