اگر بدون حکومت اسلامی و پذیرش ولایت فقیه ، قرار است قرآن و احکام الهی تعطیل شود،چرا بعد از غیبت کبری تا قبل از انقلاب اسلامی، احکام و…تعطیل نشد؟

12

سوال2738:
اگر بدون حکومت اسلامی و پذیرش ولایت فقیه ، قرار است قرآن و احکام الهی تعطیل شود،چرا بعد از غیبت کبری تا قبل از انقلاب اسلامی، احکام و…تعطیل نشد؟آیاسپری کردن آن برهه و مقطع زمانی، بدون تشکیل حکومت اسلامی ،ازعقاید شیعیان مگر چیزی کم شد؟

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2738
🌹علیکم السلام
🌼🌿از عصر غیبت کبری حکومت و تشکلات اسلامی با دولت های کوچک جریان داشت و بعضا با درایت فقهای زمانه و با نفوذ در حاکمیت های زمانه خود بطور بطنی این امر را در دولت های سترگ تر محقق میساختند! تا اینکه رسمی ترین و عالی ترین شکل آن شکل گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.