اگر در خواب به پرواز در بیاییم و در برخی مواقع زمان رسیدن به دره های خاصی احساس سقوط کنیم این موضوع نشان دهنده ی رذائل خاصی است؟

36

سوال3157:
سلام علیکم
جناب استاد وقتی کسی در خواب پرواز کند ولی وقتی
به دره های عمیق رسید از پرواز کردن در دره های عمیق
احتیاط کند که نکنه وسط پرواز سقوط کنه آیا این نشانهٔ
وجود بعضی از رذائل اخلاقی در شخص می باشد که به این
احتیاط عمل می کند و از راهی می رود که پله دارد و وارد
این درهٔ عمیق نمی شود لطفا این شخص را راهنمائی بفرمائید
و این که این پرواز برای شخص به واقعیت تبدیل شود باید
چیکار کند
لطفا دعا یا توصیه خاصی برای شخص مزبور داریدراهنمائی بفرمائید
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3157
🌹سلام علیکم
🌷🔆وقتی پرواز از باند عروج گاه ثقلین صورت پذیرد و این پرواز تحت فرماندهی مرکزی آستان قدسی قرار داشته باشد به یقین هادی مسیر خود حضرت باریتعالی بوده و ترس از دره بیمورد خواهد بود در غیر اینصورت هر پروازی سقوطی است با تصور پرواز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.