اگر شخصی که اهل نماز و روزه و راستگویی و امانت داری است ولی اهل موسیقی هم هست به خواستگاری دختری برود که مجلس عروسی نمی رود و اهل موسیقی نیست،دختر می تواند به این دلیل در همان جلسه اول او را رد کند یا باید جوانب دیگر را هم بسنجد؟

40

سوال2690 :

سلام وعرض ادب
اگر شخصی که اهل نماز و روزه و راستگویی و امانت داری است ولی اهل موسیقی هم هست به خواستگاری دختری برود که مجلس عروسی نمی رود و اهل موسیقی نیست،دختر می تواند به این دلیل در همان جلسه اول او را رد کند یا باید جوانب دیگر را هم بسنجد،مثلا افرادی هستند که مومن اند اما چون در شرایط گناه نبودند شاید بعد از سالها عوض شوند اما شخصی که به ظاهر مومن نیست بعد از سالها مومن شود؟اگر مومن باشد و اهل موسیقی چطور؟
🌼🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌼
#پاسخ2690
🌸علیکم السلام
🌼🌿گل نباید طعمه آتش شود، آیا اطمینان دارد که آتش نشان حریق همسر آینده خود خواهد بود؟ پس باید که به سنجش توانایی خود در این رابطه بپردازد. مومن کفو مومن و دارای درجات اند، ایمان طرفین در اقبال به معروفات و ادبار آنها از مکروهات میزان کفویت آنها را نشان خواهد داد که میتوان شرایط برای وصلت را حدس نمود.. پس به استجکام بنیان روح و جان خود و مصونیت اش از حریق همسر خود اطمینان حاصل کند.
🌼🌿اصل ایمان و تقوای واقعی شرط لازم حذر از گناه در شرایط مختلف است، چه در متن آن واقع شود و چه زمینه اش فراهم نباشد.
ورع شخص و گریز او در فرار از گناه معیار نیکی برای تقوا سنجی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.