اگر طبیعت به شکل متفاوتی بود باز زیبا بود یا انکه بشر به خاطر قرارگیری در شرایط فیزیکی فعلی و ناتوانی در تخیل ساختار دیگر یا نبود سازه ای متفاوت تر از طبیعت کنونی به شکل سازه ای زیبا یاد می کند ؟

31

سوال۳۰۴۳:
اگر طبیعت به شکل متفاوتی بود باز زیبا بود یا انکه بشر به خاطر قرارگیری در شرایط فیزیکی فعلی و ناتوانی در تخیل ساختار دیگر یا نبود سازه ای متفاوت تر از طبیعت کنونی به شکل سازه ای زیبا یاد می کند …
به طور مثال اگر جاذبه وجود نداشت و به جای آن جاذبه نسبی و شرایطی که بشر می توانست پرواز کند …
یا ساده تر اسمان صبحگاهان به شکل ارغوانی و شبانگاهان به رنگ سبز بود …
درختان موقع بهار زرد و هنگام پاییز سبز می شدند …
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3043
🌹علیکم السلام
🌼🌿شکل طبیعت معیار اصلی زیبایی نبوده بلکه ارتباط آن با اصل و ریشه زیبایی معیار زیبایی آن است، طبیعت به هر شکلی که باشد با ارتباط نیکویش با زیبایی، زیبایی اش را نشان میدهد!
🌼🌿اشکال و رنگ ها و نقش ها و نسبت ها و کمیت ها و کیفیت ها نفس و جان زیبایی نبوده بلکه رهنمای به سوی زیبایی هستند، در واقع تمام این مختصصات ابزار و سفرای زیبایی اند نه خود زیبایی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.