اگر گروه یا کانالی عکس خودش را در پروفایل گروه بگذارد، دیدن به عکس حکم دیدن نامحرم را دارد؟ در این موارد چه کنیم؟

31

سوال1384 :
سلام علیکم، اگر گروه یا کانالی عکس خودش را در پروفایل گروه بگذارد، دیدن به عکس حکم دیدن نامحرم را دارد؟ در این موارد چه کنیم؟
سپاس
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1384
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱عکس مکشوفه استمرار و تداوم در معرض دید دیگران گذاشتن چهره ی مکشوفه است، یک معصیت مستمرّ و ادامه دار🌱🍀🌻
🔆🔅🌱علی رغم فتواهایی که بعضی از علما به جواز نگاه های بدون شهوت صادر شده، اما هیچ دختر یا زن عفیفی عکس و تصویر خود را در معرض بازدید دیگران قرار نمیدهد! این امر شامل پسر و مردانی هم میشود که قصدشان جذب نگاه دیگران با تصاویرشان را دارند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.