اگه از خدا اجازه بخوام اجازه میده بابام منو ببره امام زمان(ع) رو ببینم و باهاشون حرف بزنم؟

29

سوال2165 :
(سوال خواهر کوچولو)
اگه از خدا اجازه بخوام اجازه میده بابام منو ببره امام زمان(ع) رو ببینم و باهاشون حرف بزنم؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2165
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱خدای مهربان بنا به مصلحت خواسته اند تا ولیّ او – امام زمان علیه السلام- از دید مردم مخفی باشند، هر وقت که او بخواهد آن وقت اجازه دیدار او را صادر خواهد نمود. همین علاقه قلبی شما نسبت به دیدار امام زمان علیه السلام نوعی دیدار معنوی با حضرت محسوب میشود و بعنوان یک امتیاز خاص برای شما ثبت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.