اگه کسی نذر کنه یک گوسفند قربونی کنه .بعد قیمت گوسفند گرون شه ایا میشه با کسی که اون هم نذر کرده و نذرش قبول شده با هم دو نفری یک گوسفند قربونی کنن ؟

35

سوال2776 :
اگه کسی نذر کنه یک گوسفند قربونی کنه .بعد قیمت گوسفند گرون شه ایا میشه با کسی که اون هم نذر کرده و نذرش قبول شده با هم دو نفری یک گوسفند قربونی کنن ؟ با تشکر .
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2776
🌹علیکم السلام
🌼🌿اگر گوسفند کامل را نذر کرده باشند همان را میبایست ادا کنند. مگر اینکه نصف قربانی را نیت کرده باشند!
اگر نذر را به مبلغی خاص بسته باشند که آن را در قربانی خرج نمایند و طرف مقابل هم به این شکل نذر خود را منعقد کرده باشد میتوانند بصورت مشترک ادای نذر نمایند.
و گرنه وقتی توانایی تامین وجه قربانی را یافتند ادای نذر نمایند.
❓🌿نظر مرجع تقلید خود را طلب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.