اینکه فرمودین «بعید نیست که انسان علاوه بر فرزندان جنسی دارای فرزندان بیشمار غیر جنسی هم باشد» لطفا در این رابطه مثال بزنید

24

سوال3386 :
اینکه فرمودین «بعید نیست که انسان علاوه بر فرزندان جنسی دارای فرزندان بیشمار غیر جنسی هم باشد» لطفا در این رابطه مثال بزنید
🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3386
🌷🔆 در هر نفسی که میکشیم اجزایی از بدن ما با بازدم و ترشحات و مخارج دیگر بدنمان خارج میگردد و با آمیختگی آنها با دیگر موجودات چه حیوانی و نباتی و جمادی به اشکال مختلفی از ثمرات را میرسانند،
🔆🌷هر سلولی از سلولهای بدن و هر عنصر از عناصر و ذرات بدنمان، شناسنامه و صفات ما را در باطن خود دارند و نسبت خاصی را با ما دارا هستند، آمیختگی اینها با سلولها و عناصر و ذرات و پدیده های دیگر جهان هستی، پدیده های جدیدی را شکل میدهند!
🌷🔆 امواج منشره وجود ما در برجورد با پدیده ها و امواج دیگر شکل سومی را از خود به جای میگذارد که آن اثر جدید، نسبت خاصی با ما داراست!
🔆🌷 علاوه بر جنبه جسمانی مان بعد روحانی ما در مواجهه و اتحاد و اتفاق و ارتباط با ماده و فرا ماده آثار و عجایب و ترکیبات بدیعی را شکل میدهند.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.