اینکه ما تحمل یک لحظه علی «عبد الله امیرالمومنین علیه آلاف التحیه والثناء »بودن را نداریم،ب چه معناست؟

28

سوال1903 :

سلام علیکم و رحمه الله، اینکه ما تحمل یک لحظه علی «عبد الله امیرالمومنین علیه آلاف التحیه والثناء »بودن را نداریم،ب چه معناست؟
ایدکم الله تعالی بالعلم والحلم
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1903
🍀🔅🌟علیکم السلام🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱بایستی علیّ (علیه السلام) باشیم تا ولیّ (خدا ) باشیم.
🔆🔅🌱ظرف متناسب با مظروف است، دریا کجا و کوزه ی تنگ و حقیر کجا؟! آسمان کجا و گنجایش آن در زمین تنگ خاکی کجا؟! سدرة المنتها کجا و مجاور اسفل السافلین کجا؟!
🔆🔅🌱اگر کهکشانی به دل حبابی قرار گیرد چه حادثه ای اتفاق می افتد؟! کیست که فشار برق و مغناطیس عالم هستی را تحمل کند؟!
🔆🔅🌱برای قرار گرفتن لحظه ای به جای علیّ علیه السلام بایستی مثل علیّ بود؛ ، اگر امکانش باشد! راستی الگو گیری معنایش چیست؟!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.