این خصلت ها از کدام جنود جهل سرچشمه می گیرد ” عدم رعایت نوبت دیگران، پارتی بازی، انتقام، قدرنشناسی، مسخره کردن)

34

سوال2965 :
سلام علیکم
جناب استاد لطف می کنید در ریشه یابی مواردی که بیان می کنم به بنده کمک کنید و بفرمائید که اینها از کدام جنود جهل سر چشمه
می گیرد در مورد اینها خیلی فکر کردم ولی ریشه اصلی را نمی توانم پیدا کنم
۱_عدم رعایت نوبت دیگران
۲_دوست داریم در مورد ما پارتی بازی کنند که در اصل ضایع کردن حقوق دیگران است
۳_انتقام گرفتن از دیگران
۴_بدی کردن با شدت که همان شر رساندن به دیگران می شود
۵_قدر نشناسی از زحمات دیگران
۶_مسخره کردن دیگران
متشکرم
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2965
🌹علیکم السلام
🌼🌿جنود عقل بعنوان پایگاه ها و نیروگاه های صفات نیکویی هستند که هر کدام زیر مجموعه ای از خصائص نیکو را شامل میشوند، در واقع هرکدام فرمانروای مکارم خاص و اخلاقیات ویژه و نیکو هستند، همچنین جنود جهل، که هر کدام حکم نیروگاه و پایگاه و فرمانروای زیر مجموعه های خاص خودشان هستند.
🌼🌿میتوان «۱_عدم رعایت نوبت دیگران » و «۲_پارتی بازی و ضایع کردن حقوق دیگران» را در زیر مجموعه َ «الْعَدْلُ وَ ضِدَّهُ الْجَوْر» قرار داد.
🌼🌿«انتقام گرفتن از دیگران » را در زیر مجموعه «الصَّفْحُ وَ ضِدَّهُ الِانْتِقَامَ » قرار داد.
🌼🌿«۴_بدی کردن با شدت که همان شر رساندن به دیگران می شود» را در زیر مجموعه «الْخَيْرُ وَ هُوَ وَزِيرُ الْعَقْلِ وَ جَعَلَ ضِدَّهُ الشَّرَّ »
🌼🌿 «۵_قدر نشناسی از زحمات دیگران» را در زیر مجموعه «الشُّكْرُ وَ ضِدَّهُ الْكُفْرَانَ »
🌼🌿 «۶_مسخره کردن دیگران» را در زیر مجموعه «وَ الْقَصْدُ وَ ضِدَّهُ الْعُدْوَانَ» قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.