باتوجه به آیات موجود در متن سوالبرخی از عرفا میگویند در تکوین، همه ی انسانهامشغول عبادتند حتی کفار چگونه قابل توجیه است؟

28

سوال2787:
باتوجه ب آیات زیر 👇
ان کل من فی السموات والارض الا ءاتی الرحمن عبدا
یاایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه
ولله یسجد من فی السموات والارض طوعا و کرها
لله یسجد ما فی السموات و الارض
یساله من فی السموات والارض
برخی از عرفا میگویند در تکوین، همه ی انسانهامشغول عبادتند حتی کفار
چگونه قابل توجیه است؟( در ظاهر هم راست میگن چون موجودی مستثنی نشده)
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2787
🌹علیکم السلام
🌼🌿از حیث اینکه همه مخلوقات عالم در دایره خلقت و صناعت و حیات و حکومت و الوهیت الهی قرار دارند به ذات در عبادت محض الهی قرار دارند! و از حیث اینکه بعد از افاضه اختیار و آغاز امتحان و ابتلا مخلوقات با حسن اختیار میبایست انقیاد و حسن بندگی خود را به اثبات برسانند، در این وجه هر چند که تمام افکار و اعمال بندگان عاصی و مطیع با تنفیذ حضرت حق تحقق مییابد و اراده نشأت امتحان و ابتلا الهی جاری است و خلایق در حوزه حکومت الهی قرار دارند و خلایق تحت سلطه اراده حضرت ممتحن قرار دارند اما به تشریع خلایق باید اثبات بندگی نمایند و مطیع دستورات جاری خدا باشند!
🌼🌿پس به تکوین عبادت و بندگی ثابت است به تشریع نیز باید از طرف بنده خدا به اثبات برسد. به واقع بنده خدا تکوینیات وجود خود را در حوزه عبادت و بندگی میبایست با اختیاراتی که دارد به اثبات برساند.
🌼🌿نمیبایست علم تشریع با عالم تکوین مخلوط شود خلقت علم تشریع با عبادت اختیاری – نه جبری- معنا مییابد.
🌻🌿الذاريات : 56 وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ
🌸🌿من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند.
🌼🌿پس با عنایت به آیه مذکور در عالم تشریع انس و جن باید عبادت و بندگی خود را به ظهور عینی برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.