باتوجه به اینکه از بعضی گناهان تنفر داریم و آن هارا انجام نمی دهیم در برخی مواقع ترس و دلهره از گناه اذیتمان می کند چگونه می توان با این احساس مقابله کرد

31

سوال۲۸۷۶:
سلام علیکم
جناب استاد وقتی از گناه متنفر هستیم و سمت آن گناه نیز نمی رویم ولی یک دلهره و ترس از این گناه فکر و دلمان رامشغول می کند ووقتی با خود خلوت می کنم احساس می کنم زیادی بر خود سخت می گیرم یا شاید دچار یک نوع وسواسی می شوم چون احساس می کنم این سخت گیری نباشد محیط را آماده شیطان کرده ام چگونه می توانم این امررا مدیریت کنم واز این معضل رهائی یابم
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2876
🌹علیکم السلام
🌼🌿تنفر با دفع و فرار همراه است که با جذب و میل و اشتها منافات دارد. کسی که به واقع از گناه تنفر داشته باشد فکرش آزار دهنده و تهوع آور خواهد بود. کسی که ماهیت گناه را چرک و رجس و نجس است درک کند به هیچ وجه بطرف آن گرایش پیدا نخواهد کرد.
🌼🌿کسی که بطرف گناه وسوسه میشود به واقع اشتهایی برای آن داشته و تنفرش کذایی خواهد بود. کسی که از گناه تنفر داشته باشد نیازی به سخت گیری برای حذر از آن نخواهد بود چرا که هیچ کششی نسبت به آن ندارد تا دچار وسوسه شود، وسوسه از گرایشات باطنی آدمی نشأت میگیرد که شیطان از همان موضع برای تحریک و تهییج و تسویل و وسوسه اش مدد میگیرد.
🌼🌿شناخت و معرفت نسبت به ماهیت گناه حذر و دوری از آن را با نشاط و شیرین خواهد نمود. پس کافیست معرفت خود را مدیریت و آن را با توکل به خدا و استعاذه و استغاثه عجین سازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.