باتوجه به اینکه امام علی می فرمایند که فاطمه بهترین یاور در راه اطاعت و بندگی خداست. بهترین یاور در راه بندگی خدا یعنی چه؟ چنین شخصی چه خصوصیاتی داد؟

39

سوال۳۰۹۰:
در روایات آمده است که بعد از مراسم ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها، پیامبر به منزل ایشان رفت و ابتدا از دخترش و سپس از دامادش پرسید که همسرشان را چگونه یافتند؟ امام علی پاسخ دادند که فاطمه بهترین یاور در راه اطاعت و بندگی خداست.

حال سوالم اینجاست که: بهترین یاور در راه بندگی خدا یعنی چه؟ چنین شخصی چه خصوصیاتی داد؟ چگونه میتوان بهترین یاور بود؟ در یک یا چند روز از گذشت زندگی چطور ایشان چنین فرمودند؟ دقیقتر بپرسم، چه اعمالی انجام داده بودند که نشان داده بود ایشان یاور خوبی هستند؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3090
🌹علیکم السلام
🌼🌿هدف از خلقت عبادت و بندگی خداست، آیات الهی در ارتباط با هم منظر اعلای عبادت و بندگی الهی را به نمایش میگذارند، زن آیتی از آیات الهی است که خالق بی همتا از جان آدمی به نحوی خاص آفریده است، مرد در ارتباط مقدس با زن جان شیرن عبادت و بندگی الهی را به جوش و خروش در میاورد، ارتباط ذره ذره جان این دو آیت الهی با هم برج و بنای نفس را که در مسیر شناخت پروردگار قرار دارد در عالیترین سطوح و شکوه بالا میبرد.
🌼🌿از منظر ویژه با ازدواج میبایست اقطاب مغناطیس خلقت در حد اعلایش متبلور شود، اگر چنین نباشد ازدوج اعلا تحقق نیافته و زوجین همدیگر را راه اندازی نکرده اند. زن و مرد میبایست جنبه های پنهانی همدیگر را به ظهور برسانند! ازدواج های موفق و مقدس این هدف اعلا را محقق میسازد.
🌼🌿علی و فاطمه سلام الله علیهما مغناطیس اعظم خلقت را تکمیل نمودند و تحقق این امر اعلا بی واسطه زمان به صرف ارتباط پاک و مقدس شان محقق یافت.
🌼🌿 قطب پاک فاطمی یار و یاور قطب پاک علوی برای تکمیل مغناطیس پاک خلقت ناب بندگی الهی بود؛ تحول آنی به محض ارتباط تحقق یافت، تجربیات بدیع و آنی به صرف این ارتباط اعلا و علیاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.