باتوجه به اینکه پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی ( صلی الله علیه و آله وسلم ) به عنوان تمامیت ارض و مکان مطرح می شود آیا مفهوم مکان یک تعریف مجازی است یه یک تعریف حقیقی ..؟

39

سوال3217:
باتوجه به اینکه پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی ( صلی الله علیه و آله وسلم ) به عنوان تمامیت ارض و مکان مطرح می شود آیا مفهوم مکان یک تعریف مجازی است یه یک تعریف حقیقی ..؟
باتوجه به گستره ی بی اندازه بزرگ کائنات کلید سفر های بین ابعادی به واسطه اتصال به همین ماهیت حقیقی مکان یعنی پیامبر اکرم‌می باشد ..؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3217
🌹سلام علیکم
🔆🌷مطلق هستی بی هیچ تقیید و هستی مقید بقایش در تقیر مکان تحقق دارد! مکان تقدیر هر شیء از اشیاء بوده که بی آن ساختار خلقت هیچ مخلوقی نظام نمی یابد. تحقق ابعاد عالم هستی تنها با مکان امکان می یابد.
مکان آغاز جدید در سیر آفرینش در گذر از اسماء حسناست و اسماء حسنا در گذر از صفات علیاست.
مکان منظره کل در جزء و ازل و ابد در قالب حدود و اَمد و اجل است.
مکان یعنی، سامانه تبدیل بی رنگی به رنگ پذیری و نا محدودیت به بعد پذیری است. و محمد همان حقیقت مکان است.
تعریف ابعاد در جان مکان معنا مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.