باتوجه به حدیث “روح عبادت، حضور قلب است که بی آن قلب زنده نخواهد بود بلکه گفته شده که: عبادت بی حضور قلب یورٍٍث قساوة القلب(موجب قساوت قلب و سنگدلی می‌گردد). ” اگر عبادت بدون حضور قلب موجب سنگدلی می شود، پس چه فایده ای دارد؟

21

سوال2698 :

با توجه به این حدیث:
🔸روح عبادت، حضور قلب است که بی آن قلب زنده نخواهد بود بلکه گفته شده که: عبادت بی حضور قلب یورٍٍث قساوة القلب(موجب قساوت قلب و سنگدلی می‌گردد).
📗جلوه‌های ملکوتی، ص۶۱
اگر عبادت بدون حضور قلب موجب سنگدلی می شود، پس چه فایده ای دارد؟یعنی عبادت بدون حضور قلب فایده که ندارد هیچ..ضرر هم دارد… پس آیا اگر انجام نشود بهتر نیست؟ البته تصورم این بود که عبادت حتی اگر بدون حضور قلب باشد هم فوایدی دارد.. لطفا راهنمایی بفرمایید.

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2698
🌹علیکم السلام
☘️🌿بنده چنین حدیثی نیافتم
لطفا با منبع و ماخذ بیان فرمایید تا در صورت صدور چنین حدیثی بررسی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.