باتوجه به حدیث قدسی ارسال شده آیا خدا را در این دنیا نمی شود دید؟ دلیل طلب مرگ اولیاء الله همین است؟ دیدار خداوند بعد از مرگ امکان پذیر است؟

41

سوال۳۱۲۲:
سلام علیکم
جناب استاد با توجه به این حدیث قدسی این دنیا خداوند را
نمی شود دید چون بیان داشته که وقتی اولیاء الله وارد بهشت شوند می دانم که برای دیدار من دوباره طلب مرگ می کنند به همین دلیل با آنها روزانه هفتاد بار سخن می گویم پس دیدار
خداوند را به بعداز مرگ موکول می کنند شما این برداشت
بنده را از این حدیث تائید می فرمائید ؟👇

🌹حدیث قدسی از شرایط و عاقبت اولیاءالله🌹

📌ای محمد (ص) علائم کسانی که به من نزدیک هستند این است که:

🔹1- آنان همنشین فقرای من هستند و با آنان مجالست و بر اطعام‌شان تلاش می‌کنند؛ چون می‌دانند به آنها من نزدیکم پس به آنها نزدیک می‌شوند، با آنان درد دل می‌کنند و همچون سفیری از سمتِ من پای سخنان‌شان می‌نشینند.
🔸2- آنان پیشانی خود چون سندان بر زمین نمی‌کوبند. (به جای کثرت عبادت کثرت تعقل دارند)
🔹3- از من حیای فراوان دارند.
🔸4- ذکاوت زیادی من به آنها می‌بخشم تا از شرّ مردم در امان باشند.
🔹5-ا هل بخشش و سخاوت زیادی هستند.
🔸6- با مردم نادان کمتر مجالست می‌کنند.
🔹7- در زمان خواب و بیداری بر دل خود دیده‌بانی می‌کنند.
🔸8- اشک چشمان‌شان زمانی که مرا یاد کنند می‌ریزد.
🔹9- قلب‌هایشان دائم در یاد و ذکر من است.
🔸10- وقتی با من سخن می‌گویند آنچنان شنیدن سخنان‌شان بر من خوش است که گویی مادری سخن گفتن فرزندش را می‌شنود.
🔹11- هر نعمتی از من را سپاس گویند و بر من پوزش از ناتوانی در شکر عرضه کنند.
🔸12- دعای این انسان‌ها مستجاب است.
🔹13- کلام‌شان مستطاب و در دل اطرافیانش نافذ می‌کنم.
🔸14- فرشتگانی بر کنارشان از چپ و راست می‌گمارم که همنشین و مراقب‌شان از شیطان و اِنس باشد.
🔹15- هیچ کاری در دنیا حتی مصیبتی که واردشان کنم مرا از یاد آنها نبرد.
🔸16- روزگار و عمر خود به بطالت نگذرانند.
🔹17- مردمان را چون مردگان بینند و از خلایق بریده و به سمت من تبتّل کنند و هیچ کاری برای خشنودی آنها نکنند مگر بخاطر من خشنودشان سازند و در آنچه من می‌گویم خشنودشان کنند.
🔸18- روزی 70 بار در مبارزه با شیطان بمیرند و زنده شوند.
🔹19- شیفته‌ی خوردن و پوشیدن و خواب و داشتن دنیا نباشند.
🔸20- وقتی نیمه شب در برابر من می‌ایستند جز بزرگیِ من و خردی خود چیزی نبینند.

♦️ بر این گروه به عزت و جلال خود سوگند می‌خورم، زمان مرگ‌شان که قصد ملاقات‌شان دارم ملک‌الموت را امر کنم کنار رود و خود جان‌شان خواهم ستاند. درهای آسمان بعد از جان دادن به روی‌شان بگشایم تا جلال و جبروتی که از من به چشم دل در زمان حیات‌شان دیده و باورشان شده بود، با چشم سر ببینند. تمام حجابات بین خود و او را کنار می‌زنم و امر می‌کنم بهشت را برای او بیارایند و فرشتگانم در شهپر نور و با عطر سدر و کافور بهشتی او را تا بهشتش همراهی کنند. حورالعین‌هایی که در زیبایی به دست خود خلق‌شان کرده‌ام امر می‌کنم در مدخل بهشت به استقبال‌شان ایستند.
♦️چنین بنده‌ام چون یقین دارم در بهشت از نعمات بهشت سیراب نخواهد شد روزی هفتاد بار جمال خود بر او نشان دهم که گویی نزد من نشسته است و با کلام و حدیث با او، او را غنی سازم. یقین دارم اگر چنین نکنم، او در بهشت هم از من مرگ دیگری بر خود آرزو کند تا به من برسد.

📗 ناسخ التواریخ حدیث قدسی جلد 4 ص 2099

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ۳۱22
🌹سلام علیکم
🌷🔆هیچ دیده ای چه در دنیا و چه در عقبی امکان رویتش را ندارند، او به هیچ حدی محدود نمیگردد چه به حدود دنیوی و چه حدود اخروی، اوست که دنیا و آخرت و هر چه هست را با تمام حواس شان احاطه نموده، کائنات و اهلش پیوسته الی الابد مغلوب و مقهور حضرت واحد و قهارند! مراد از رویت در اخبار متشابه ظهور عنایات و توجهات خاصه حضرت بی همتا بر بندگان گرامیش میباشد. مراد از لقاء الله ظهور لطف ویژه خدا در کشف اسرار ناب و بی همتای اوست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.