باتوجه به حدیث مطرح شده از امام رضا علیه السلام منظور از مخلوق ساکن که قابل ادراک نیست(برای مثال علم) چیست؟

32

سوال2157:
در این حدیث که بخشی از آن را آوردم:
امام (ع) اضافه فرمود: بدان كه معنى «توهم» و مشيت و اراده يكى است، يك امر با سه نام، نخستين علم و اراده و مشيت خدا حروفند، حروفى كه اصل همه موجودات و حلال هر مشكلند، در مرحله علم او، براى اين حروف هيچ معناى مشخصى جز خود آنها نبود ………
📚تحف العقول ؛ النص ؛ ص424 ابن شعبه حرانى، حسن بن على، 1جلد، جامعه مدرسين – قم، چاپ: دوم، 1404 / 1363ق.
منظور از مخلوق ساکن که قابل ادراک نیست(برای مثال علم) چیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2157
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱متن عربی روایت مذکور اینچنین است:
🌸🔅🌱 اعْلَمْ أَنَّ التَّوَهُّمَ وَ الْمَشِيئَةَ وَ الْإِرَادَةَ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ وَ أَسْمَاؤُهَا ثَلَاثَةٌ وَ كَانَ أَوَّلُ تَوَهُّمِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ مَشِيئَتِهِ الْحُرُوفَ
تحف العقول ؛ النص ؛ ص423
🌷بدان که «توهم و مشیت و اراده» معنایشان یکی ولی سه نام دارند و اول توهم و اراده و مشیت او حروفی بودند …
🌷🔅🌱ترجمه «توهم به علم» در متن سوال از طرف مترجم اشتباه است و خود حدیث بنظر میرسد نقل عین نبوده بلکه نقل به معنا باشد، چرا که روایت مذکور به شکل دیگری هم نقل شده است:
🌸🔅🌱و اعْلَمْ أَنَّ الْإِبْدَاعَ وَ الْمَشِيَّةَ وَ الْإِرَادَةَ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ وَ أَسْمَاءَهَا ثَلَاثَةٌ وَ كَانَ أَوَّلُ إِبْدَاعِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ مَشِيَّتِهِ الْحُرُوفَ …
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص435
🌷بدان که «ابداع و مشیت و اراده» معنایشان یکی ولی سه نام دارند و اول ابداع و اراده و مشیت او حروفی بودند …
🌷🔅🌱ابداع(یا توهم) فعل اول، یا خلق اول خالق هستی است:

🌸🔅🌱مبْدَعَةٌ بِالْإِبْدَاعِ وَ النُّورُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَوَّلُ فِعْلِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏
🌸🔅🌱فالْخَلْقُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِبْدَاعُ لَا وَزْنَ لَهُ وَ لَا حَرَكَةَ وَ لَا سَمْعَ وَ لَا لَوْنَ وَ لَا حِسَّ وَ الْخَلْقُ
☘️
🌷🔅🌱حروفات فعل ثانی و یا خلق دوم خالق هستی است، خالق هستی حروفات را از صنعت ابداع(یا توهم) صناعت نمود.
🌸🔅🌱و الْحُرُوفُ هِيَ الْمَفْعُولُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ وَ هِيَ الْحُرُوفُ الَّتِي عَلَيْهَا الْكَلَامُ وَ الْعِبَارَاتُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَّمَهَا خَلْقَهُ و
🌸🔅🌱الثَّانِي الْحُرُوفُ لَا وَزْنَ لَهَا وَ لَا لَوْنَ وَ هِيَ مَسْمُوعَةٌ مَوْصُوفَةٌ غَيْرُ مَنْظُورٍ إِلَيْهَا وَ الْخَلْقُ
☘️
🌷🔅🌱صناعت الهی از حروفات خلق سوم خالق هستی است.
🌸🔅🌱 الثَّالِثُ مَا كَانَ مِنَ الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا مَحْسُوساً مَلْمُوساً ذَا ذَوْقِ مَنْظُوراً إِلَيْهِ
☘️
🌷🔅🌱ابداع(یا توهم) خلق ساکن الهی است، یعنی صنعت حرکت بواسطه همین صنعت نخستین که خود فاقد حرکت بود خلق شد.
🌷🔅🌱«خلق سکون» الهی ناشناختنی ترین آفریده ی الهی بود که اگر در آن حال خود باقی بود شناخته نمیشد، حرکت، خلق نخستین را به عالمیان شناساند،یعنی «خلق ساکن» الهی به حال سکونش شناخته نمیشد که حرکات معرِّف خلق نخستین خدا شدند.
🌸🔅🌱خلْقٌ سَاكِنٌ لَا يُدْرَكُ بِالسُّكُونِ
🌸🔅🌱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.